Medisch Centrum voor Audio-Fonologie

Het audio-fonologisch medisch centrum in Vorst, opgericht in 1967 heeft als doel middelen te geven aan kinderen met een gehoorstoornis om hen te helpen in hun dagelijkse efficiënte en doelgerichte communicatie. Het centrum is erkent door het RIZIV als multidisciplinair Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) en door de communautaire commissie gemeente Brussel hoofdstad (COCOM). Het heeft evenals een revalidatieovereenkomst met het IRISCARE.

 

Hoewel het centrum zich voornamelijk richt op kinderen met een gehoorstoornis, is er ook altijd gewerkt met kinderen met een taalstoornis.

 

Het paramedisch team voert een heel aantal evaluaties met als doel de oorzaak van de moeilijkheden van het kind op te sporen alsook het organiseren van aangepaste en geïndividualiseerde zorg die beantwoordt aan de noden van elk kind in functie van zijn leeftijd, vaardigheden en sociaal-culturele omgeving.

 

De CMAP is aangesloten bij Le Tremplin, een school voor buitengewoon onderwijs type 7 voor kinderen met een gehoorstoornis en/of kinderen met een taalstoornis. De school verwelkomt kinderen van kleuter- en lagere schoolleeftijd en organiseert ook geïntegreerd onderwijs in nabijliggende scholen.

Het paramedisch team van de CMAP vorst staat in voor de begeleiding van Franstalige patiënten. Indien u op zoek bent naar Nederlandstalige begeleiding nodigen wij u uit contact op te nemen met onze collega’s op de site van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie (http://www.revalidatie.be/)